Miesiąc: marzec 2023

Nowy program partnerski KAN Wspieramy Najlepszych

KAN, polski producent i dostawca systemów instalacyjnych KAN-therm, postanowił zadbać o instalatorów pracujących na systemach KAN-therm w obiektach wykonywanych na zlecenie inwestora indywidualnego. To najliczniejsza grupa instalatorów, którzy zaufali flagowym systemom KAN-therm i od lat stosują je w swoich realizacjach. Z myślą o nich KAN stworzył program partnerski z nowoczesną platformą www.wspieramynajlepszych.pl, na której instalatorzy mogą zgłaszać zrealizowane inwestycje. Każda instalacja wykonana w dowolnym systemie KAN-therm i zarejestrowana na platformie to możliwość korzystania z szeregu przywilejów na różnych etapach uczestnictwa w programie. 

Korzyści na każdym kroku

Jedną z ważniejszych gwarantowanych nagród jest karta przedpłacona, na którą uczestnicy – już po trzech zarejestrowanych instalacjach – otrzymują środki pieniężne w wysokości minimum 2% od kwoty zakupu systemu KAN-therm. Im więcej zgłoszonych realizacji, tym więcej środków na karcie, które można dowolnie wykorzystać.

Rejestracja w programie to pierwszy etap uczestnictwa, tzw. poziom Silver. Kolejne etapy to poziomy Gold (trzy zatwierdzone realizacje) oraz Platinum (dziesięć zatwierdzonych realizacji).

Indywidualne konto instalatora

Uczestnicy programu mają do dyspozycji osobiste konto z dostępem do poszczególnych poziomów Silver, Gold, Platinum, na których – w miarę rejestrowania kolejnych inwestycji – pojawiają się dodatkowe bonusy. W zależności od poziomu są to m.in. promocje na określone produkty, szkolenia i webinary, firmowe ubrania robocze, dostęp do biblioteki z atestami i certyfikatami, możliwość korzystania z wypożyczalni narzędzi Ramirent z rabatami, wsparcie techniczne, marketingowe i praktyczne, w tym wysoko cenione szkolenia montażowe,

Praktycznym udogodnieniem, przysługującym uczestnikom z poziomu Gold, jest możliwość stworzenia personalizowanej strony internetowej, ułatwiającej lepsze dotarcie do klientów. Na kolejnym  etapie – Platinum – instalatorzy mogą również korzystać z bezpłatnego doradztwa prawnego w obszarze określonej inwestycji czy rozliczeń finansowych. Przyjemnym punktem pozwalającym na zamianę uniformów roboczych w elegancki strój są eventy VIP organizowane dla uczestników programu.

Regulamin uczestnictwa w programie i dokładne omówienie poziomów Silver, Gold i Platinum znajdują się na stronie www.wspieramynajlepszych.pl

Itap – producent zaworów, armatury i rozdzielaczy do systemów sanitarnych i grzewczych.


Firma Itap SpA, założona w 1972 roku w Lumezzane (Brescia), jest obecnie jedną z wiodących firm w sektorze produkcji zaworów, armatury i rozdzielaczy do systemów sanitarnych i grzewczych.

Dzięki w pełni zautomatyzowanemu procesowi produkcyjnemu, obejmującemu 85 maszyn transferowych i 55 linii montażowych, jest w stanie wyprodukować 400 000 sztuk dziennie. Wrodzone zamiłowanie do innowacji i przestrzegania norm technicznych jest wspierane przez organizację firmy posiadającą certyfikat ISO 9001. Orientacja na jakość zawsze była uważana za decydujący czynnik w osiąganiu ważnych wyników handlowych:
ITAP może się pochwalić atestami produktów wydanymi przez jednostki certyfikujące na całym świecie.

OPRACUJ innowacyjne i wysokowydajne produkty, aby uprościć świat instalacji termo-hydraulicznych.

PRZYCZYNIAĆ SIĘ do dobrego samopoczucia użytkownika końcowego, oferując produkty przyjazne dla środowiska, zgodne z międzynarodowymi przepisami i regulacjami.

ZAOPATRYWANIE klientów na całym świecie w celu zapewnienia globalnego wzrostu gospodarczego.

BUDOWANIE trwałych relacji opartych na wzajemnym szacunku dla dwukierunkowego rozwoju.

UCZESTNICZYĆ w ambitnym globalnym wysiłku na rzecz rozwoju nowych technologii i zrównoważonej energii.

NIEKTÓRE LICZBY ITAP:

45 000 000 sztuk produkowanych rocznie

23 000 000 zaworów zwrotnych i kulowych produkowanych rocznie

200 000 części wysyłanych każdego dnia

37 000 m2 powierzchni fabrycznej

10 000 palet towarów w magazynie

108 krajów, do których eksportujemy

85 maszyn transferowych

55 automatycznych linii montażowych

30 jednostek certyfikujących

—————————————————————————————————————————————————————————

Itap SpA, costituita a Lumezzane (Brescia) nel 1972, è attualmente una delle aziende leader di settore nella produzione di valvole, raccordi e collettori di distribuzione per sistemi sanitari e di riscaldamento.

Grazie a un processo produttivo completamente automatizzato, con 85 macchine transfer e 55 linee di assemblaggio, è in grado di produrre 400.000 pezzi al giorno. L’innata vocazione all’innovazione e al rispetto delle normative tecniche è sostenuta da un’organizzazione aziendale certificata ISO 9001. L’orientamento alla qualità è da sempre considerato fattore decisivo per l’ottenimento di importanti risultati commerciali: ITAP vanta approvazioni di prodotto emesse da enti certificatori di tutto il mondo.

SVILUPPARE prodotti innovativi e performanti atti a semplificare il mondo dell’installazione termoidraulica.

CONTRIBUIRE al benessere del consumatore finale offrendo prodotti ecologici conformi alle leggi e ai regolamenti internazionali.

FORNIRE clienti in tutto il mondo mirando a una crescita economica globale.

COSTRUIRE relazioni durature basate su rispetto reciproco per una crescita bidirezionale.

PARTECIPARE all’impegnativo sforzo globale per lo sviluppo di nuove tecnologie ed energie sostenibili.

ALCUNI NUMERI di ITAP:

45.000.000 di pezzi prodotti all’anno

23.000.000 di valvole di ritegno e a sfera prodotte ogni anno

200.000 pezzi spediti ogni giorno

37.000 m2 di stabilimenti

10.000 pallets di merce pronta a magazzino

108 paesi in cui esportiamo

85 macchine transfer

55 linee di assemblaggio automatico

30 enti certificatori