Co z obowiązkiem instalacji paneli fotowoltaicznych w Polsce?

Rozwijanie fotowoltaiki jako ważnej formy odnawialnego źródła energii jest coraz bardziej popularne w Polsce. W związku z tym pojawia się pytanie czy również w naszym kraju zostanie wprowadzony obowiązek instalacji paneli fotowoltaicznych na parkingach, tak jak proponuje to Francja.

Stanowisko Ministerstwa Klimatu

Ministerstwo Klimatu i Środowiska potwierdza, że rozważa wprowadzenie obowiązku instalacji paneli fotowoltaicznych na parkingach jako jednego z możliwych sposobów na zwiększenie udziału tej technologii w produkcji energii. Taki krok pozwoliłby na wykorzystanie dotychczas nieużytkowanych powierzchni i przyczynił się do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych. Ministerstwo zapewnia jednocześnie, że decyzja ta zostanie podjęta po dokładnym przeanalizowaniu wszystkich za i przeciw oraz po konsultacjach z przedstawicielami różnych branż i organizacji.

Rozwój OZE we Francji

Francja jest jednym z krajów, który chce wesprzeć rozwój odnawialnych źródeł energii poprzez wprowadzenie obowiązku instalacji paneli fotowoltaicznych na wyznaczonych budynkach. W ciągu najbliższych pięciu lat, 80 dużych parkingów zostanie wyposażonych w panele słoneczne, co ma na celu zwiększenie efektywności energetycznej oraz poprawę jakości powietrza. W przypadku braku dachu na parkingu, konieczne będzie jego wybudowanie. Przykładem może być Disneyland, który planuje zainstalowanie fotowoltaiki na swoim głównym parkingu dla gości. Według prognoz, od 2023 roku panele te mają produkować 36 GWh energii rocznie, co równoważy zapotrzebowanie miasta liczącego 17 400 mieszkańców.

Polska, a obowiązek instalowania systemów fotowoltaicznych na parkingach wielkopowierzchniowych budynków handlowych

Posłanka Henryka Krzywonos-Strycharska oraz grupa posłów zwrócili się z interpelacją do Ministerstwa Klimatu i Środowiska, pytając o ewentualne wprowadzenie obowiązku instalowania systemów fotowoltaicznych na parkingach wielkopowierzchniowych budynków handlowych w Polsce. Ministerstwo odpowiedziało, że aktualnie nie przeprowadza działań zmierzających do wprowadzenia takiego obowiązku w polskim prawie, jednak nie wyklucza wdrażania podobnych inicjatyw w celu rozwoju innowacyjnych rozwiązań i dalszej ekspansji energetyki odnawialnej. Wprowadzenie takiego obowiązku na parkingach wielkopowierzchniowych obiektów handlowych byłoby korzystne dla realizacji celów klimatycznych oraz rozwoju odnawialnych źródeł energii. Niemniej jednak, jak podkreśla Ministerstwo, decyzja ta musi być rozpatrywana w kontekście całego systemu oraz planów rozwoju OZE w Polsce, a także zgodnie z europejskimi regulacjami i zasadami planowania przestrzennego.

Unia Europejska przyjęła jako cel rozwijanie fotowoltaiki poprzez instalację paneli PV na dachach różnego rodzaju budynków, takich jak mieszkalne, publiczne, komercyjne i przemysłowe. W celu realizacji tego celu, w najbliższych latach planowane jest wprowadzenie obowiązku montażu paneli PV na nowych budynkach publicznych i komercyjnych o powierzchni użytkowej powyżej 250 m², a także na budynkach komercyjnych i publicznych które już istnieją. W 2029 roku ten obowiązek ma dotyczyć również nowych budynków mieszkalnych. Strategia UE dotycząca energii słonecznej przewiduje także wsparcie dla innowacyjnych rozwiązań w zakresie integracji fotowoltaiki z budynkami, takich jak zadaszenia miejsc parkingowych.

Przeszkody w rozwoju

Ministerstwo Klimatu i Środowiska zauważa, że rozwój odnawialnych źródeł energii, w tym fotowoltaiki, musi być ukierunkowany na modernizację sieci elektroenergetycznej. Obecnie, wiele instalacji OZE napotyka trudności z przyłączeniem się do sieci. Dlatego, Ministerstwo planuje współpracować z Ministerstwem Rozwoju i Technologii, aby rozważyć możliwości dostosowania sieci do przyłączenia większej mocy z OZE. W 2023 roku MKiŚ planuje przedstawić propozycje strategii dotyczącej rozwoju odnawialnych źródeł energii.

Źrodło: Instal-Konsorcjum